หลังจากที่ยึดตามหลักการผลิตนาฬิกาเพื่อองค์กรนานหลายทศวรรษ Maximilian Büsser จึงปรับเปลี่ยนและก้าวข้ามกฎต่าง ๆ ในปี 2548 กลายเป็นสมญานาม MB&F - Maximilian Büsser & Friends MB&F คือห้องทดลองวิถีเชิงศิลป์ที่อิงตามแนวคิดอันเรียบง่าย คือการรวมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านการทำนาฬิกา เพื่อพัฒนาผลงานเรือนเวลาชิ้นเอกที่แตกต่าง MB&F ฝึกฝนทีมที่รวมทักษะความสามารถ ส่งเสริมความหลงใหลและความสร้างสรรค์ ชื่นชมความสำคัญของแต่ละคน ผสานสู่การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ไร้เทียมทาน เราให้ความหมายใหม่ของการผลิตนาฬิกาแบบดั้งเดิมและคุณภาพสูง ให้เป็นประติมากรรมเคลื่อนไหวสามมิติ โดยคำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ไม่ตีกรอบความคิด MB&F เหนือสิ่งอื่นใดคือการผจญภัยของผู้สร้างสรรค์ผลงาน... ที่มุ่งมั่นในจุดหมายหนึ่งเดียว คือการสร้างเครื่องบอกเวลาที่น่าค้นหา

เยี่ยมชมเวปไซด์

สั่งซื้อจากสาขาเหล่านี้