วาเชอรง กงสตองแตง ตั้งขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ 1755 เป็นผู้ผลิตนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งผลิตต่อเนื่องมาตลอด 260 ปี และยังคงซื่อสัตย์ต่อมรดกแห่งการทำนาฬิกาด้วยความเป็นเลิศและมีสไตล์ ผ่านช่างฝีมือชั้นมาสเตอร์จากรุ่นสู่รุ่น ที่จุดสูงสุดของเครื่องบอกเวลาชั้นสูงและความสง่างามซึ่งซ่อนอยู่บริษัทนี้สร้างสรรค์นาฬิกาด้วยเทคนิกที่เป็นเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะตัว เช่นเดียวกับมาตรฐานขั้นสูงสุดของตัวเรือนและองค์ประกอบภายนอกอื่นๆ

เยี่ยมชมเวปไซด์

สั่งซื้อจากสาขาเหล่านี้