ร้านไฮไทม์

Jungfraujoch

ร้านเคียร์ชโฮฟเฟอร์ ไฮไทม์ ตั้งอยู่บนยุงค์ฟราวยอร์ค หลังคายุโรป นำเสนอนาฬิกาและของที่ระลึกที่ได้การคัดสรร พนักงานที่มีความรู้ความชำนาญหลากหลายภาษารอให้การต้อนรับอย่างมีคุณภาพ นาฬิกาทุกเรือนที่ซื้อจากร้านเคียร์ชโฮฟเฟอร์ ไฮไทม์ มาพร้อมใบประกาศนียบัตรพิเศษยืนยันว่าได้ซื้อจากร้านนาฬิกาที่สูงที่สุดในโลก 3,571 เมตร

เวลาเปิด

08:45 – 17:15
(1 April – 21 October)

08:45 – 16:15
(22 October – 31 March)

ค้นหาเรา

ร้านไฮไทม์

Sphinx Terrace

CH-3801 Jungfraujoch

Tel +41 33 828 79 75

Fax +41 33 828 79 76

ชำระด้วย

บัตรเครดิต Master Card, Visa, American Express, Union Pay, Diners, เช็คเดินทาง, JCB, เงินสด, WIR

แบรนด์ ร้านไฮไทม์

นาฬิกา
เครื่องประดับ
เครื่องหนัง
เครื่องสำอาง
ของขวัญ