NESCENS เวชสำอางต่อต้านริ้วรอยที่มีประสิทธิภาพสูง เวชสำอางเนสเซนส์ (Nescens) ที่จัดทำขึ้นภายใต้การดูแลของศาสตราจารย์ฌัคก์ พรุสต์ (Jacques Proust) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาของการสูงวัยมาจากการวิจัยในห้องปฏิบัติการ Genolier ศาสตราจารย์ Jacques Proust ผู้บุกเบิกด้านเวชศาสตร์การชะลอวัยยังเป็นที่มาของการก่อตั้งคลินิก Nescens ที่ตั้งอยู่ที่เมืองจิโนลิเยร์ (Genolier) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย เวชสำอางเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ระหว่างเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ โดยประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งได้รับการเลือกสรรโดยคำนึงถึงฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนำเสนอวิธีการต่อต้านริ้วรอยที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยอาศัยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ของแบรนด์ Nescens ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับรองโดยฉลาก Swisscos ซึ่งรับประกันแหล่งกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เยี่ยมชมเวปไซด์

สั่งซื้อจากสาขาเหล่านี้